… czyli XanderClauss nie zwalnia tempa 🙂

Dodano garaże dla Sundererów w Regent Rock

20160123_planetside2-regent-rock

Zmieniono wygląd Peris Eastern Grove

20160123_planetside2-peris-eastern

Dodano dodatkowa osłonę dla Sunderera w Peris Tower

20160123_planetside2-peris-tower

Na Palisade zmniejszono wysokość wieżyczek, dodano garaże oraz większy pokój odradzania

20160123_planetside2-palisade

Galaxy Solar będzie mieć nowy pokój odradzania, punkt przechwytywania oraz garaż dla Sunderera. Dodano także dodatkową drogę do Ceres.

20160123_planetside2-galaxy-solar