Ekipa DBG opublikowała nowy filmik, w którym podsumowano prace grafików nad obydwoma grami H1Z1.


Możemy na nim zobaczyć jak posuwają się prace nad mapą Z2, włączając w to nową roślinność. Zaprezentowano również nowe animacje postaci oraz lądowania ze spadochronem. Nie zapomniano także o zwierzynie, oświetleniu, wybuchach i kilku innych interesujących szczegółach.