Najnowsza aktualizacja izometrycznego survivaluWild Terra, wprowadziła do gry system umiejętności dla postaci.

Podobnie jak w przypadku i innych gier tego typu, biegłość postaci w konkretnych umiejętnościach wzrasta w miarę jej używania. Poziom danej umiejętności będzie mieć wpływ na szansę sukcesu, prędkość wykonania danej czynności, koszt staminy, jak bardzo narzędzie się psuje w czasie wykonywania czynności, szansę na uzyskanie rzadkich materiałów i kilka innych rzeczy.

W pierwszej kolejności do gry trafiły takie umiejętności jak stolarstwo, drwalstwo, skórowanie oraz survival, pozwalający na stworzenie rzeczy pierwszej potrzeby. Dodatkowo devsi pracują nad innymi umiejętnościami, takimi chociażby jak górnictwo oraz tworzenie (Creating) – cokolwiek to może znaczyć.