… w końcu zostały ujawnione w opublikowanych na stronie Vanguarda FAQ jak i liście producenta.

 Darmowe klasy dostępne dla wszystkich graczy to: Warrior, Rogue, Monk , Cleric, Disciple, Sorcerer i Necromancer.

Darmowe rasy to: Thestran, Halfling, Kojani, Half-Elf, Qaliathari i Mordebi