… w końcu zostały ujawnione w opublikowanych na stronie Vanguarda FAQ jak i liście producenta.

 Darmowe klasy dostępne dla wszystkich graczy to: Warrior, Rogue, Monk , Cleric, Disciple, Sorcerer i Necromancer.

Darmowe rasy to: Thestran, Halfling, Kojani, Half-Elf, Qaliathari i Mordebi


Warning: require(/wp-content/plugins/td-standard-pack/Newspaper): failed to open stream: No such file or directory in /wp-includes/comment-template.php on line 1554

Warning: require(/wp-content/plugins/td-standard-pack/Newspaper): failed to open stream: No such device in /wp-includes/comment-template.php on line 1554

Fatal error: require(): Failed opening required '/wp-content/plugins/td-standard-pack/Newspaper/' (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-includes/comment-template.php on line 1554