… na nadejście końca Runnyeye?

Wychodzi na to, że nie trzeba nic robić…

No dobra, jestem pewna, że wiele osób zastanawiało się „ale co z moimi postaciami, domem” itd… Oto takie krótkie wyjaśnienie, co nas czeka…

Nazwa postaci – po łączeniu serwerów, może się zdarzyć, że będą 2 postacie o tym samym nick’u na nowym serwerze, ale:

 • postacie, które zalogowały się w ciągu ostatnich 60 dni, będą mieć pierwszeństwo w zatrzymaniu nazwy;
 • jeśli obie postacie były zalogowane do gry w ciągu ostatnich 60 dni, to postać która ma dłuższy czas  gry (/played) będzie mieć pierwszeństwo;
 • postać z mniejsza ilością czasu gry będzie mieć dodany X na końcu nazwy, czyli na przykład Kinya -> Kinyax;
 • postaci, której nick został zmieniony poprzez dodanie X, będzie można zmienić nazwę poprzez wpisanie w oknie gry /rename <nowa nazwa>
 • nazwy postaci można sprawdzić na stronie http://everquest2.com/
 • z moich ustaleń wynika, że skrypt na zmiany nazwy postaci jest włączany po merge. Dlatego też najlepiej wstrzymać się przynajmniej 24 godziny z jakąkolwiek petycją dotycząca nazwy naszej postaci, jeśli mamy X na końcu, a uważamy że nie powinniśmy

Gildie :

 • wszystkie gildie, posiadające Liderów, będą przeniesione bez problemów;
 • gildie bez aktywnych liderów nie będą przeniesione i zostaną skasowane  w procesie łączenia;
 • jeśli ktoś należy do takiej gildii, a chciałby żeby  została przeniesiona musi wysłać petycję przed łączeniem serwerów (/petition);
 • w przypadku gdy dwie gildie mają takie same nazwy, pierwszeństwo w nazewnictwie będzie mieć gildia, która powstała wcześniej;
 • druga gildia będzie mieć X dodane na końcu nazwy, a ewentualna zmiana nazwy odbędzie się poprzez /petition

Domy :

 • wszystkie rzeczy znajdujące się w domu właściciela, zostaną przypisane właścicielowi domu po połączeniu serwerów. Co to znaczy konkretnie? Rzeczy no-trade postawione w domu przez inne postacie (na zasadzie trustee), po merge przestaną należeć do pierwotnego właściciela, a należeć będą do osoby w której domu się znajdują;
 • po połączeniu serwerów, na nowo trzeba będzie umieścić rzeczy u brokera, jeśli coś sprzedajemy;
 • można użyć Vault (schowek domowy) do przechowywania rzeczy, i po łączeniu serwerów rzeczy ze schowka będą przypisane właścicielowi domu.

Broker :

 • przeniesione zostaną wszystkie skrzynki znajdujące się u brokera, które jednakże trzeba będzie na nowo umieścić w domu i u brokera;
 • logi wcześniejszych transakcji zostaną usunięte;
 • dopóki nasza przetransferowana postać nie dokona pierwszej sprzedaży na nowym serwerze, całkowita kwota zarobione przez brokera (Total Coin Gain) będzie pokazywać się jako Zero.
Poprzedni artykułNo w końcu…
Następny artykułNo dobra, to co nowego…