Kilka dni spokoju dla graczy, ale kolejne pracowite dni dla devsów z Black Eye Games, a wszystko po to by do Gloria Victis wprowadzić kolejne interesujące zmiany i nowości.

Najnowsza aktualizacja tej gry trafiła na serwery i pośród wielu wprowadzonych zmian oraz usprawnień, gracze znajdą między innymi całkowicie przeprojektowany obóz Złotych Gryfów. Zmienił się on w masywną, wielopoziomową strażnicą należącą niegdyś do wojsk księstwa Dunfen, którą niedawno zajęła kompania najemna “Złotych Gryfów”. Nowa konstrukcja tej lokacji sprawia, że dotarcie do sierżanta Złotych Gryfów i pokonanie jego oraz jego obstawy, wymaga od graczy zgrania i współpracy. To jednak nie koniec zmian w tej lokacji, gdyż zgodnie ze słowami ekipy Gloria Victis, pracują oni obecnie nad ciągiem wydarzeń, który obejmie całą strażnicę oraz najbliższą okolicę. Oj – nie będzie łatwo.

Aktualizacja ta wprowadziła także brakujące łuki, co oznacza, że w końcu gracze mogą wytworzyć wszystkie dostępne przepisy. Dodatkowo rozbudowany został samouczek poprzez dodanie filmów instruktażowych, wprowadzono wyświetlanie przykładowych lekkich, średnich oraz ciężkich pancerzy różnych poziomów podczas tworzenia postaci, a także zbalansowano efekty oraz czas trwania buffów z jedzenia i napojów.

20160811_GV_2

Poniżej najważniejsze zmian oraz nowości, a pełna listę jak zwykle znajdziecie na stronie głównej gry:

  • Dodano możliwość przejścia do bloku w początkowej fazie wyprowadzania ataku;
  • Przyspieszono czas kontrataku przeciwników NPC, gdy zablokują cios gracza;
  • Dotychczasowy obóz Złotych Gryfów zastąpiono opuszczoną strażnicą wojsk księstwa Dunfen, który został zajęty przez kompanię najemną Złotych Gryfów;
  • Dodano brakujące łuki oraz ich recepty, a także rozmieszczono je w dropach przeciwników i w asortymencie handlarzy NPC;
  • Dodano filmy instruktażowe wyświetlane podczas wykonywania samouczka;
  • Wprowadzono wyświetlanie aktualnego wyniku turnieju bez użycia klawisza TAB;
  • Zmieniono godziny startu turnieju PVP na serwerach spoza Europy na 16 i 21 czasu lokalnego każdego z regionów;
  • Zbalansowano efekty i czas trwania buffów z jedzenia i napojów;
  • Przeprojektowano zawartość szkatułek z losowymi przedmiotami;
  • Dodano animację podczas wyświetlania komunikatu o ukończeniu dziennego wyzwania.