Od dziś do poniedziałku wieczór mamy bonus AA oraz bonus tardeskill XP. A więc czas na pogoń za AA, levelowanie altów oraz crafterów 🙂

Miłej zabawy!