… w czasie gdy mamy włączony buff „Gold Rush” musi być przez nas dobrze zaplanowane.

gold rush spellJak zauważyli gracze jeśli zdecydujemy się na resetowanie naszego AA w czasie gdy używamy tej zdolności z najnowszej promocji SOE, to niestety, ale buff ten zostaje zdjęty z naszej postaci.

Zgodnie z informacją podana przez Dexelle, developerzy nie są niestety w stanie nic na to poradzić i dlatego trzeba mieć to na uwadze i planować resetowanie AA zanim użyje się spella Gold Rush lub też po jego zakończeniu…