Ewidentnie tylko serwery US zostaną wyłączone o godzinie 16-tej czasu polskiego na godzinny Hotfix związany z nie do końca działającymi wardami szamanów w BG.

hotfix eq2